KOMUNIKAT- świadczenie pieniężne

Informuję, że każdy podmiot, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może składać do Urzędu Gminy wniosek o świadczenie pieniężne
w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, każdy podmiot będący jednostką organizacyjną, osoba prawną albo przedsiębiorcą, może wnioskować za pośrednictwem Urzędu do Wojewody o podwyższenie minimalnej kwoty wsparcia (40 zł/dziennie). Wniosek powinien zawierać wysokość zwiększenia wraz z uzasadnieniem.

Świadczenie wypłacane będzie z dołu i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 r. i nie dłużej niż za okres 60 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wór wniosku w załączeniu.

 

Załączniki