KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ WÓJTA GMINY CISNA

K O M U N I K A T

SZEFA  OBRONY  CYWILNEJ 

WÓJTA GMINY CISNA

 

W związku z wojewódzkim treningiem Systemu Wykrywania
i Alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSIA)
pk. „PATROL – 21” na terenie powiatu leskiego.

w dniu 18 listopada 2021r.

w  Gminie Cisna oraz w gminach powiatu leskiego przeprowadzone zostaną głośne próby syren alarmowych.

 

Za pomocą syren ogłoszone zostaną:

 

  1. OGŁOSZENIE ALARMU – DŹWIĘK MODULOWANY TRWAJĄCY 3 MINUTY;

 

  1. ODWOŁANIE ALARMU – DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY.

 

Przekazywane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których praktycznie nie należy wykonywać.

 

SZEF
OBRONY CYWILNEJ

WÓJT GMINY CISNA

Załączniki