Komunikat Wójta Gminy Cisna

KOMUNIKAT

            Wójt Gminy Cisna zwraca się do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności                           w związku ze zgłaszanymi przypadkami pojawienia się niedźwiedzi w pobliżu zabudowań.

Zwierzęta widywane są w różnych miejscowościach naszej Gminy, zarówno w dzień jak i w porze nocnej. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie kompostowników oraz pojemników z odpadami, a w szczególności resztek jedzenia.

Każdy przypadek pojawienia się niedźwiedzia, wilka w terenach zamieszkałych przez ludzi należy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub kontaktować się z Urzędem Gminy Cisna tel. 13 468 63 38 wew. 24                           (w godzinach pracy).

Zdarzenie można również zgłosić poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Cisna https://gminacisna.pl/pl/formularz-dotyczacy-zdarzenia-obserwacji-chronionych-drapieznikow lub na adres email chronionedrapiezniki@gminacisna.pl   

Prosimy w miarę możliwości jeśli jest to bezpieczne, zdarzenia dokumentować np. zdjęcie, film - wykonane telefonem, nagranie z monitoringu.

 

Załączniki