KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CISNA z dnia 14 sierpnia 2020r.

w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna)

Wójt Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu Cisna pobrana w dniu 13 sierpnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń.
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

WÓJT GMINY CISNA
mgr Renata Szczepańska

Załączniki