KOMUNIKAT z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna - Nadleśnictwo.

Urząd Gminy Cisna informuje, że woda z ujęcia Cisna - Nadleśnictwo nie nadaje się do spożycia z uwagi na przekroczenie parametru dopuszczalnej liczby mikroorganizmów.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Grzegorz Chmura