KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie aktualizacji listy obszarów wyłączonych poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z prowadzenia gospodarki leśnej.

W związku z bardzo krótkim terminem na konsultacje społeczne 05.06.2024r do 12.06.2024r. (data wpływu pisma do Urzędu 06.06.2024r.) przekazujemy Państwu do wglądu korespondencję „Dotyczącą konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji listy obszarów wyłączonych poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z prowadzenia gospodarki leśnej.”

Zachęcamy naszą lokalną społeczność oraz firmy i podmioty gospodarcze związane z gospodarką leśną do przesyłania swoich uwag i wniosków w terminie do dnia 12 czerwca 2024r na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno oraz do Nadleśnictwa Cisna lub na adres e-mail: sekretariat@krosno.lasy.gov.pl

 

Załączniki