LGD Nasze Bieszczady zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko

prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin:

Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, radnych, sołtysów, przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, rolników na spotkania konsultacyjne dotyczące przeprowadzenia analizy słabychi mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na lata 2014-2020.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 22.09.2015r., kolejne 29.09.2015r. w Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, 38-607 Cisna o godzinie 16:00.

Zapraszamy, by wspólnie stworzyć i zrealizować Lokalną Strategię Rozwoju!

Załączniki