Nabór deklaracji do projektu OZE

Gmina Cisna ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.

Nabór Deklaracji uczestnictwa w  przedmiotowym projekcie prowadzony jest przez Gminy: Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica, Czarna  i Cisna  w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie Projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 20.01.2017 r. do 03.02.2017 r.

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cisnej, 38-607 Cisna 49, w pokoju nr 3,   w godzinach od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie Konkursu.

Przed złożeniem Deklaracji należy zapoznać się z regulaminem Konkursu oraz wzorem Umowy
o przystąpieniu do projektu.

Weryfikację Techniczną nieruchomości należy dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Załączniki