Nieruchomości

2023-09-04
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU    
2023-08-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Cisna:
2023-07-28
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie dla OSP Cisna.  
2023-07-07
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  
2023-06-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  14.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -850/1, 850/18, 850/20 obręb Wetlina  przeznaczone do sprzedaży   w drodze przetargu,
2023-06-14
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023, poz.40) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Strony