Nieruchomości

2018-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2017-10-30
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  30.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki  nr 428, 451, 2 położone w Kalnicy przeznaczone do zamiany.
2017-09-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2017-06-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Strony