nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

Pragnę poinformować, że w okresie od lipca do października bieżącego roku nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W odpowiedzi na zwiększony ruch turystyczny oraz Państwa prośby, a także biorąc pod uwagę warunki pogodowe (w szczególności upały), podjąłem decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

Chciałbym również zwrócić uwagę na problem zalegania odpadów komunalnych, które przyciągają dzikie zwierzęta, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i turystów. Moje działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia w naszej gminie.

W przedmiotowej sprawie osobiście prowadziłem rozmowy z firmą Transprzęt, a dodatkowe kursy oraz świadczone usługi nie będą podlegać dodatkowym opłatom, za co bardzo dziękuję wykonawcy.

W załączeniu przesyłamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał w okresie od lipca do października 2024 roku.

Z poważaniem

Dariusz Wethacz - Wójt Gminy Cisna

 

 

Załączniki