Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej

Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej wzywa uprawnione komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 5.

Przedłuża się termin zgłaszania list kandydatów na radnych o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia.

Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej przyjmuje dodatkowe zgłoszenia od dnia 9 października 2014 do dnia 13 października 2014r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Cisna.

Załączniki