Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-30kV w miejscowościach: 4/2, 75, 53, 76, 77/1, 11, 78/1, 16/2, 83/2, 13/4, 85/21, 85/10, 153/3, 153/9, 153/2, 151/1, 149/5, 149/2, 187, 150/3, 186, 147/5 Żubracze; 227, 224/13, 224/6, 238, 206/1, 206/5, 206/2, 167, 206/9, 137/6, 185/15 Liszna; 331, 292, 393/4, 290, 391/2, 391/1, 65/4, 65/1, 225, 61/1 Cisna; 2/2, 152, 4/2, 5/5, 5/13, 5/16, 154/2, 7/9, 124/2, 14/4, 14/6, 156/2, 218/25, 218/20, 128/3, 218/23, 131/1, 132/3, 40/6, 41, 40/18, 40/19, 40/16, 40/17, 40/12, 40/14, 216, 133/2, 53/1, 215, 53/8, 122, 103/2, 103/1 Dołżyca.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia 11.09.2017r.

 

 

          

Załączniki