Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanego składowiska zuzytego paliwa jądrowego w Mochovcach (Słowacja)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załączniki