Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Załączniki