Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

Załączniki