Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu polegającym na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załączniki