Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że rozpoczął opracowywanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Załączniki