Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzupełnieniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, o dodatkowe przedmioty ochrony wynikające ze z