Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/11, znak: I.VII.7820.1.4.2011 z dnia 15 rudnia 2011r. o zezwoeniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559.28 do km 36+730.85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna."

Załączniki