Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 listopada 2020 r.

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.13.2020, z dnia 4 listopada 2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - granica państwa od km 64+918,00 do km 65+075,00 w m-ci Majdan", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: http://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce "co robimy/nieruchomości i budownictwo" lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17 867 15 63.

Załączniki