Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

iż w toku prowadzonego postępowania na wniosek Pana Dariusza Ginter i Pana Andrzeja Stefankowskiego z dnia 19.07.2007r. Wójt Gminy Cisna wydał decyzję odmawiającą  określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w granicach administracyjnych gminy Cisna, na działce o nr ew. 139/2, obręb ewidencyjny Wetlina.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30), w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Załączniki