Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. 61/5 Krzywe

Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki i studni kopanej na działce o nr ewid. 61/5, położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.

Załączniki