OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 10.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 10.05.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na na części działki nr ew. 393/4 - obręb 0002 Cisna, gmina Cisna.

Załączniki