Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 10.09.2020 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Des

GGiB.6220.14.2018 Cisna, dnia 10.09.2020r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

informuję
o : wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/3, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.
W dniu 31.08.2020r. wnioskodawca wystąpił o zawieszenie postepowania administracyjnego prowadzonego z Jego wniosku motywując to koniecznością opracowania jednolitego tekstu Raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwzględniającego wszystkie zmiany zakresu inwestycji oraz uwzględniając wyjaśnienia zawarte w Aneksach do Raportu. Jednocześnie wnioskodawca zmienił zakres wniosku z: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska, na: „Budowę koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/3, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.

Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki