Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 12.04.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.