Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 12.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.