Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 16.04.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 393/4, obręb Cisna, gmina Cisna.

Załączniki