Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r. dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Solinka” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 232/1, obręb Solinka, gmina Cisna.

Załączniki