Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 29.01.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Zawój” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 20/1, obręb Ług, gmina Cisna.

Załączniki