Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.