Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.14.2018 z dnia 30.09.2020 r.

Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

informuję,
iż wpłynęła odpowiedź wnioskodawcy na uwagi i wnioski niektórych mieszkańców wsi Strzebowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/3, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.
W dniu 29.09.2020r. wnioskodawca działając przez pełnomocnika dostarczył odpowiedź na uwagi i wnioski niektórych mieszkańców wsi Strzebowiska w toczącej się z Jego wniosku sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/3, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.

Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki