Ochotnicze Straże Pożarne

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w CISNEJ:

Adres siedziby:

Cisna 23, 38-607 Cisna
e-mail: ospcisna2022@gmail.com

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WETLINIE

Adres siedziby:

Wetlina 11, 38-608 Wetlina
e-mail: OSPWETLINA@GMAIL.COM

 

Obydwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.