Ochrona środowiska

2017-12-19
Uchwały Rady Gminy w Cisnej w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
2017-11-20
W związku z realizacją prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady  PLC 180001 w ramach trzeciej tury spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy odbędą się dwie konferencje: - pierwsza w dniu 28 listopada 2017r. w remizie strażackiej w Komańczy - rozpoczęcie o godz. 10:00,
2017-11-16
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
2017-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).
2017-06-17
http://gminacisna.pl/pl/zasady-dotyczace-usuwania-drzew-i-krzewow
2017-06-07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków Nr 2/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2017-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
2017-02-10
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna na lata 2016-2020

Strony