ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON Z POJAZDÓW OSOBOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

2021-09-24

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON Z POJAZDÓW OSOBOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - należy zgłosić do Urzędu Gminy potrzebę oddania tych odpadów, ponieważ ZBIÓRKA ODBĘDZIE SIĘ TYLKO ZE ZGŁOSZONYCH NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.