Ogłoszenie dotyczące odbioru odpadów segregowanych

Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska informuje, że w związku  ze zmianą Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 01.06.2012 roku wprowadza się obowiązek opatrzenia worków z odpadami segregowanymi karteczką zawierającą nazwisko, adres i rodzaj odpadu segregowanego (np. Jan Kowalski, Cisna 10, plastik). Karteczkę należy przywiązać na zewnątrz worka w sposób ułatwiejący jej odebranie. Taka forma jest konieczna i potrzebna do ustalenia ilości odpadów segregowanych dostarczanych przez gospodarstwa domowe. Odpady segregowane od gospodarstw indywidualnych nadal odbierane będą bezpłatnie. Worki nieopisane nie będą odbierane.