Ogłoszenie o odwołaniu II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina.

Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina o nr ewid. 772/5 z powodu konieczności dokonania podziału przedmiotowej działki celem wydzielenia  pasa gruntu na którym będzie wykonany rów melioracyjny odprowadzający wodę  z przydrożnego rowu oraz nieruchomości  sąsiednich.

Załączniki