Ogłoszenie o ponownej rekrutacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza ponowną rekrutację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocji integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA"

Okres ponownej rekrutacji: 8 czerwiec 2012r. do 15 czerwiec 2012r.

Załączniki