Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Cisna ogłasza 
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
  • gruntowej niezabudowanej o nr 417/3 położonej w miejscowości Wetlina o powierzchni 1609 m2
  • gruntowej zabudowanej o nr 214/1 położonej w miejscowości Liszna o powierzchni 2126 m2
  • gruntowej niezabudowanej o nr 842/2 położonej w miejscowości Wetlina o powierzchni 4446 m2
V przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości:
  • gruntowej niezabudowanej o nr 53/6 położonej w miejscowości Dołżyca o powierzchni 9500 m2
Przetarg odbędzie się w dniu  11 marca 2011 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy wg kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (013) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.

Załączniki