Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe oraz Przysłup.

Załączniki