OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CISNA

Zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Informuję

iż Wójt Gminy Cisna wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„budowa domów jednorodzinnych w miejscowości Smerek na działce nr ew. 124/2”, obręb Smerek, gmina Cisna.

Załączniki