Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego pod nazwą rozbiórka przepustów i budowa nowych w drogach leśnych nadleśnictwa Cisna.

Załączniki