Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 01.09.2020 r.

o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu V do raportu oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:„Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”

Załączniki