Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 15 lipca 2020 r.

o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu IV do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.

Załączniki