Ogłoszenie Wójta gminy Cisna z dnia 31 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania znak GGiB.6620.14.2018 w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa
koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.

Załączniki