Ogłoszenie - XI Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

Urząd gminy Cisna uprzejmie informuje, że w związku z przejazdem przez tern gminy XI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich w Dniu 14 sierpnia 2011 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Trasa wyścigu przebiega drogą nr 897 i obejmuje miejscowości Żubracze, Majdan, Cisna, Dołżyca, Buk w godzinach 1500 – 1600.