Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku informuje o organizowanym przez KRUS konkursie skierowanym do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat włącznie.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: www.krus.gov.pl

Załączniki