Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 16:00 dnia 25.01.2016 do godz. 07:00 dnia 26.01.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 07:02 dnia 25.01.2016

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki