Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 00:00 dnia 23.04.2016 do godz. 07:00 dnia 23.04.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 12:00 dnia 22.04.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki