Planowanie przestrzenne

2020-11-12
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.13.2020, z dnia 4 listopada 2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - granica państwa od km 64+918,00 do km 65+075,00 w m-ci Majdan", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2020-09-08
GGiB.6220.12.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
2020-09-08
GGiB.6220.11.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
2020-09-08
GGiB.6220.10.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
2020-09-08
GGiB.6220.9.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
2020-09-01
o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu V do raportu oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:„Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”
2020-07-15
o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu IV do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
2020-07-15
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu : Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.

Strony